KHÁM VÀ PHÁT HIỆN THAI DỊ TẬT

Khoảng sáng sau gáy thai nhi là gì? tại sao lại rất quan trọng trong tam cá nguyệt đầu tiên?

Khoảng sáng sau gáy (độ mờ da gáy, nuchal traslucency – NT) là 1 đặc điểm hình thể trên siêu âm do sự tích tụ dịch dưới lớp da phía sau cổ thai nhi trong tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ. Đây là 1 tổ chức có [...]