ĐIỀU CHỈNH GIÁ XÉT NGHIỆM COVID – 19 BẰNG KỸ THUẬT TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN TỪ NGÀY 11/11/2021